2017 2016 2015
Puhaskasum aktsia kohta 0,12 0,13 0,08
Brutokasumi marginaal 20% 32% 36%
Ärikasumi marginaal 7% -1% 12%
Puhaskasumi marginaal 4% -9% 4%
Varade tootlus (%) 3% -3% 2%
Omakapitali tootlus (%) 9% -8% 5%
Omakapitali osatähtsus 40% 32% 39%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 272% 115% 322%